Regulamin Forum

Awatar użytkownika
Bodhi
Administrator
Posty: 42
Rejestracja: 04 paź 2016, 1:00

Regulamin Forum

Postautor: Bodhi » 11 paź 2016, 17:56

:read:


Wstęp

1. Forum bramaoswiecenia.pl ma na celu pomóc jego użytkownikom w rozpoznaniu iluzji "rzeczywistości", zwanej tu weryfikacją.
Takie rozpoznanie w oparciu o doświadczenia założycieli forum, stanowi niezbędny warunek do oświecenia.

2. Oświecenie, nie będąc własnością żadnej ze ścieżek samorealizacji, przytrafia się na każdej z nich, stąd też Forum jest neutralne politycznie i światopoglądowo, a dział "Biblioteka Oświecenia" ma charakter jedynie informacyjno-poznawczy.

2.1. Wszelkie próby wzbudzania waśni światopoglądowych, krucjat ostatecznej prawdy, misyjnego nawracania, itp., stanowią podstawę do przyznania ostrzeżeń, aż do usunięcia użytkownika włącznie.

3. Forum w swej całości, nie jest typowym forum dyskusyjnym ani też społecznościowym; w dziale „Królicza nora" prowadzimy dyskusję mającą ukierunkować na weryfikację wyobrażeń z bezpośrednim doświadczeniem - widzeniem rzeczy i zjawisk takimi, jakimi są w swej istocie.
Do dyskusji na inne tematy, przeznaczony jest dział "Biblioteka Oświecenia" oraz "Wirtualny satsang",a dla tematów nie powiązanych z powyższymi, dział "Hyde Park Cafe" i "Sprawy administracyjne".

4. Udział w forum jest darmowy i całkowicie dobrowolny. Forum nie ma charakteru komercyjnego ani nie działa na rzecz jakiejkolwiek organizacji. Jego utrzymanie (koszty hostingu i domeny) leży w gestii Administratora i może być pokrywane z dobrowolnych datków jego użytkowników.

4.1. Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników powodowane pod wpływem treści zamieszczonych na forum, ani za treści jakie publikują jego użytkownicy. Wypowiedzi uznane za szkodliwe lub sprzeczne z obowiązującym prawem mogą zostać wymoderowane do usunięcia włącznie.

5. Treści postów użytkowników stanowią własność Forum, stąd też w przypadku skasowania konta użytkownika decyzja o usunięciu czy też pozostawieniu zamieszczonych postów należy do Administratora.


Grupy użytkowników, ich prawa i obowiązki


6.1. Użytkownik z grupy „W matrixie" – nowo zarejestrowany użytkownik (w trakcie wątku indywidualnego w dziale "Królicza nora") - nick w kolorze niebieskim.
To grupa otwarta - by do niej należeć i móc pisać na forum przejść do zakładki "Twoje konto" i w panelu zarządzania kontem wybrać "Grupy", następnie grupę "W matrixie" i kliknąć "Dołącz zaznaczone - Wyślij".

6.1.1. Użytkownik z grupy „W matrixie" ma prawo do założenia TYLKO jednego własnego wątku głównego na forum „Królicza nora” oraz wątku pobocznego w "Notatniku Alicji".
Rozmowę może podjąć dowolny użytkownik z grupy "Poza matrixem".

6.1.2. Podjęcie następnego wątku w tym dziale lub udział w innym wątku tego działu, (nie dotyczy pozostałych działów forum) spowoduje przeniesienie postów wraz z upomnieniem użytkownika; 3 ostrzeżenia powodują czasowe ograniczenie możliwości wypowiedzi (zamknięcie wątku) na czas 1 miesiąca.

6.1.3. Wątek poboczny w "Notatniku Alicji" jest dobrowolny; można go wykorzystać do prowadzenia wpisów nie mających związku z prowadzoną rozmową w wątku głównym, np. prowadzenia dziennika, zamieszczaniu wierszy itp.
Wątek w "Notatniku Alicji" użytkownikowi może także utworzyć moderator, by przenieść takie posty z wątku głównego.

6.1.4. Użytkownik z grupy „W matrixie" ma prawo do zakładania wielu wątków oraz udzielania wielokrotnych wypowiedzi w pozostałych działach zgodnie z tematyką działów, o ile zezwala na to skrypt forum.

6.1.5. Użytkownik z grupy „W matrixie" ma obowiązek:
- trzymać się własnego wątku w dziale "Królicza nora" i udzielać wypowiedzi zgodnych z przedmiotem rozmowy.
Wypowiedzi odbiegające od tematu, lub zamieszczane w wątkach innych użytkowników tej części forum, mogą być usunięte lub przeniesione do "Notatnika Alicji" przez moderatora bez powiadomienia wraz z udzieleniem ostrzeżenia.
- zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Forum, zasad działów oraz netykiety.

6.2. Użytkownik z grupy "Poza matrixem" - użytkownik Forum po weryfikacji rozpoznania iluzji rzeczywistości w wątku indywidualnym dziale "Królicza nora" - nick w kolorze czerwonym. To grupa zamknięta, a jej skład podlega zmianom. Decyzje o włączeniu lub wykluczeniu z grupy podejmuje Administrator na podstawie analizy treści wypowiedzi.

6.2.1. Użytkownicy z grupy "Poza matrixem" nie stanowią jednorodnie uwarunkowanej grupy, a ich wypowiedzi w naturalny sposób mogą mieć odmienny charakter.

6.2.2. Użytkownik z grupy "Poza matrixem" ma prawo:
- do udzielania wielokrotnych wypowiedzi w dowolnych wątkach użytkowników grupy „W matrixie" w dziale „Królicza nora”,
- do zakładania nowych wątków i udzielania wielokrotnych wypowiedzi na forum "Poza Matrixem" (niewidoczne dla użytkowników z grupy "W matrixie")
- do zakładania nowych wątków i udzielania wielokrotnych wypowiedzi w pozostałych działach forum.

6.2.3. Użytkownik z grupy "Poza matrixem" ma obowiązek:
- poszanowania w szczególności pkt 2.1. Regulaminu Forum. 3 ostrzeżenia otrzymane z tego powodu mogą spowodować przeniesienie użytkownika do grupy "Limbo";
- przestrzegać Zasad Forum oraz netykiety.

6.3. Użytkownik z grupy "Limbo" - użytkownik, który poprzez zachowanie na forum wskazuje na zawieszenie pomiędzy rzeczywistością "W matrixie", a rzeczywistością "Poza matrixem" - nick w kolorze fioletowym.

6.3.1. Użytkownik z grupy "Limbo" ma prawo:
- do zakładania wielu wątków oraz udzielania wielokrotnych wypowiedzi na subforum "Kotłownia" wyłączonego z forum "Poza matrixem";
- do zakładania wielu wątków oraz udzielania wielokrotnych wypowiedzi w pozostałych działach zgodnie z tematyką działów, o ile zezwala na to skrypt forum (forum "Królicza nora" oraz "Wirtualny satsang" są w trybie 'tylko do odczytu').

6.3.2. Użytkownik z grupy "Limbo" ma obowiązek przestrzegać Zasad Forum oraz netykiety.

6.4. Użytkownik z grupy "Poza matrixem" (podgrupa Moderator) - użytkownik z dodatkowymi uprawnieniami.

6.4.1. Moderator ma prawo:
- zgodne z prawami grupy "Poza matrixem",
- udzielić ostrzeżenia użytkownikowi, wedle umotywowanego uznania: 3 ostrzeżenia powodują czasowe ograniczenie możliwości wypowiedzi (zamknięcie wątku) na czas 1 miesiąca,
- edycji wątków i postów, w tym: zmiany w treści, usunięcia, przeniesienia postów do innego wątku, przeniesienia wątków do innego działu.

6.5. „Administrator" - opiekun Forum.

6.5.1 Administrator ma wszelkie prawa administracyjne (w tym przyjęcia/usunięcia użytkownika w obrębie grup lub usunięcia z Forum), moderatorskie, oraz właściwe grupie "Poza matrixem".

6.5.2. Administrator ma obowiązek czuwania nad poprawnością funkcjonowania forum i przestrzeganiem Regulaminu. Decyzje Administratora są ostateczne.


Style wypowiedzi, ogłoszenia o charakterze komercyjnym.

7. Na Forum obowiązuje swoboda stylu wypowiedzi, niemniej brak poszanowania zasad netykiety w wypowiedziach w nieuzasadnionych przypadkach, może być postrzegany na niekorzyść wizerunku użytkownika i jako brak szacunku do pozostałych użytkowników Forum.

8. W dziale "Królicza nora" szanowana jest zasada KISS - „Keep It Simple, Stupid".
Wypowiedzi zwięzłe w swej treści, trafiające w sedno problemu, szanują czas innych użytkowników forum bardziej niż kwiecisty styl i rozbudowane teksty; łatwiej jest uzyskać odpowiedź i rozpoznać iluzje, doświadczyć przebudzenia.

9. W dziale "Królicza" uprasza się o nie wklejanie obcych cytatów, obrazów i materiałów multimedialnych - dział ten nie służy jako pole do polemiki z autorami takich materiałów, a rozmowie z użytkownikiem, rozpoznaniu jego uwarunkowań i pomocy w uwolnieniu się od nich.

Do zamieszczania takich materiałów naturalnym miejscem są działy "Biblioteka Oświecenia" oraz "Hyde Park Cafe".

10. Użytkowników z grupy "W matrixie" obowiązuje całkowity zakaz zamieszczania ogłoszeń (zarówno na forum jak też poprzez PW) o charakterze komercyjnym, takim jak: płatny udział w szkoleniach, kursach, zebraniach, sesjach, spotkaniach, sprzedaży książek, akcesoriów, reklamy stron komercyjnych i sklepów, towarów, usług,itp. lub innego spamu pod rygorem trwałego usunięcie konta użytkownika z banowaniem IP włącznie.


Nazwy użytkowników, podwójne konta

11. Użytkownik ma prawo przyjąć dowolną nazwę konta (nick) nie naruszającą zasad netykiety, oraz zwrócić
się do Administratora z prośbą o jego zmianę (maksymalnie raz na pół roku).

11.1. Zabronione są też nazwy odnoszące się do reklamy stron internetowych, sklepów, organizacji i partii, kościołów i związków wyznaniowych, towarów i usług oraz ofert, pod rygorem usunięcia użytkownika z banowaniem IP włącznie.

12. Zakładanie drugiego konta w celu uniknięcia czasowego zamknięcia wątku w dziale "Królicza nora" postrzegane jest jako brak poszanowania regulaminu Forum i może spowodować trwałe usunięcie konta użytkownika z banowaniem IP włącznie.


Ostrzeżenia

13. Na forum funkcjonuje system ostrzeżeń za łamanie Regulaminu Forum.

13.1. Ostrzeżenia liczone są niezależnie i każde z nich wygasa po 30 dniach od przyznania.

13.2. Zebranie 3 ostrzeżeń na przestrzeni miesiąca powoduje restrykcje zawarte w odpowiednich punktach Regulaminu.


Zasoby i użytkownicy poprzedniej wersji forum "bramaoswiecenia.pl"

14. Z uwagi na techniczną niekompatybilność skryptów poprzedniej i obecnej wersji forum oraz brak wsparcia ze strony serwerów hostingu dla starszej wersji, spora część jej zasobów nie została przeniesiona.
Przeniesiono istotne wątki merytoryczne, w tym materiały w dziale "Biblioteka Oświecenia" oraz aktywne wątki z byłego działu "Przejście" do działu "Królicza nora" z ostatniego półrocza funkcjonowania starego forum w całości lub w części.

14.1. Posty zamieszczone w poprzedniej wersji forum (tylko te które zostały odtworzone) zostaną przywrócone po ponownej rejestracji użytkownika, a konto pomostowe "autor postu (restored)" skasowane. Przywracanie postów zasilających licznik użytkownika nie jest procesem automatycznym i może potrwać kilka dni.

15. Użytkowników poprzedniej wersji Forum, by nadal mogli korzystać z możliwości udziału w Forum, kontynuacji wątków itp. uprasza się o ponowną rejestrację i zgłoszenie akcesu do grupy "W matrixie".

15.1. Użytkowników poprzedniej wersji Forum z grupy "Przebudzony" uprasza się dodatkowo o zgłoszenie akcesu (poprzez PW do Administratora lub w odpowiednim wątku w dziale "Sprawy administracyjne") do grupy "Poza matrixem".


Skasowanie konta użytkownika

16. Każdy użytkownik ma prawo wystąpić z wnioskiem o skasowanie jego konta. Można to uczynić poprzez PW do Administratora lub w odpowiednim wątku w dziale "Sprawy administracyjne".

16.1. Decyzja o pozostawieniu lub usunięciu postów użytkownika wnioskującego o skasowanie konta zgodnie z pkt.5. Regulaminu należy do Administratora.

17. Konto użytkownika łamiącego Regulamin Forum w rażący sposób, może zostać skasowane włącznie z banem na IP przez Administratora bez podania przyczyny.

Wróć do „Regulamin Forum”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość