Regulamin Forum

Awatar użytkownika
Bodhi
Administrator
Posty: 77
Rejestracja: 04 paź 2016, 1:00

Regulamin Forum

Postautor: Bodhi » 11 paź 2016, 17:56

:read:


Wstęp

1. Forum bramaoswiecenia.pl ma na celu pomóc jego użytkownikom w rozpoznaniu iluzji "rzeczywistości", zwanej tu weryfikacją.
Takie rozpoznanie w oparciu o doświadczenia założycieli forum, stanowi niezbędny warunek do oświecenia.

2. Oświecenie, nie będąc własnością żadnej ze ścieżek samorealizacji, przytrafia się na każdej z nich, stąd też Forum jest neutralne politycznie i światopoglądowo, a dział "Biblioteka Oświecenia" ma charakter informacyjno-poznawczy.

2.1. Wszelkie próby wzbudzania waśni światopoglądowych, krucjat ostatecznej prawdy, misyjnego nawracania, itp., stanowią podstawę do przyznania ostrzeżeń, aż do usunięcia użytkownika włącznie.

3. Forum w swej całości, nie jest typowym forum dyskusyjnym ani też społecznościowym; w dziale "Wirtualny satsang" prowadzimy dyskusję mającą ukierunkować na weryfikację wyobrażeń z bezpośrednim doświadczeniem - widzeniem rzeczy i zjawisk takimi, jakimi są w swej istocie.
W dziale "Biblioteka Oświecenia" prezentowane są materiały związane z oświeceniem z perspektywy różnych tradycji i jest to miejsce na dyskusje z nimi związane, a dla tematów nie powiązanych z powyższymi przeznaczone są działy "Hyde Park Cafe" i "Sprawy administracyjne".

4. Udział w forum jest darmowy i całkowicie dobrowolny. Forum nie ma charakteru komercyjnego ani nie działa na rzecz jakiejkolwiek organizacji. Jego utrzymanie (koszty hostingu i domeny) leży w gestii Administratora i może być pokrywane z dobrowolnych datków jego użytkowników.

4.1. Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników powodowane pod wpływem treści zamieszczonych na forum, ani za treści jakie publikują jego użytkownicy. Wypowiedzi uznane za szkodliwe lub sprzeczne z obowiązującym prawem mogą zostać wymoderowane do usunięcia włącznie.

5. Treści postów użytkowników stanowią własność Forum, stąd też w przypadku skasowania konta użytkownika decyzja o usunięciu czy też pozostawieniu zamieszczonych postów należy do Administratora.


Grupy użytkowników, ich prawa i obowiązki


6.1. Użytkownik z grupy „W matrixie" – nowo zarejestrowany użytkownik forum - nick w kolorze niebieskim.
To grupa otwarta - by do niej należeć i móc pisać na forum przejść do zakładki "Twoje konto" i w panelu zarządzania kontem wybrać "Grupy", następnie grupę "W matrixie" i kliknąć "Dołącz zaznaczone - Wyślij".
Zmiana koloru nicka na niebieski nie odbywa się automatycznie i następuje z maksymalnie 3-dniowym opóźnieniem.

6.1.1. Użytkownik z grupy „W matrixie" ma prawo do zakładania wątków dyskusyjnych na forum „Wirtualny satsang”. Jednocześnie uprasza się użytkowników z grupy „W matrixie" o nie zabieranie głosu w wątkach innych niebieskich.
W przypadkach łamania tej reguły posty mogą być przeniesione lub usunięte wraz z upomnieniem użytkownika; 3 ostrzeżenia powodują czasowe ograniczenie możliwości wypowiedzi na czas do wygaśnięcia pierwszego ostrzeżenia (maksymalnie 1 miesiąc).

6.1.2. Użytkownik z grupy „W matrixie" ma prawo do zakładania wielu wątków oraz udzielania wielokrotnych wypowiedzi w pozostałych działach zgodnie z tematyką działów, o ile zezwala na to skrypt forum.

6.1.3. Użytkownik z grupy „W matrixie" ma obowiązek przestrzegać Zasad Forum oraz netykiety.

6.2. Użytkownik z grupy "Poza matrixem" - zaawansowany użytkownik Forum.
To grupa zamknięta, a jej skład podlega zmianom. Decyzje o włączeniu lub wykluczeniu z grupy podejmuje Administrator na podstawie analizy treści wypowiedzi.

6.2.1. Użytkownicy z grupy "Poza matrixem" nie stanowią jednorodnie uwarunkowanej grupy, są wolni, a ich wypowiedzi w naturalny sposób mogą mieć odmienny charakter.

6.2.2. Użytkownik z grupy "Poza matrixem" ma prawo do zakładania nowych wątków i udzielania wielokrotnych wypowiedzi we wszystkich działach forum, o ile zezwala na to skrypt forum.

6.2.3. Użytkownik z grupy "Poza matrixem" ma obowiązek:
- poszanowania w szczególności pkt 2.1. Regulaminu Forum. 3 ostrzeżenia otrzymane z tego powodu mogą spowodować przeniesienie użytkownika do grupy "Limbo";
- przestrzegać Zasad Forum oraz netykiety.

6.3. Użytkownik z grupy "Limbo" - użytkownik, który poprzez zachowanie na forum wskazuje na zawieszenie pomiędzy rzeczywistością "W matrixie", a rzeczywistością "Poza matrixem" - nick w kolorze fioletowym.

6.3.1. Użytkownik z grupy "Limbo" ma prawo:
- do zakładania wielu wątków oraz udzielania wielokrotnych wypowiedzi na subforum "Kotłownia" wyłączonego z forum "Poza matrixem";
- do zakładania wielu wątków oraz udzielania wielokrotnych wypowiedzi w pozostałych działach zgodnie z tematyką działów, o ile zezwala na to skrypt forum (forum "Wirtualny satsang" jest w trybie 'tylko do odczytu').

6.3.2. Użytkownik z grupy "Limbo" ma obowiązek przestrzegać Zasad Forum oraz netykiety.

6.4. „Administrator" - opiekun Forum.

6.4.1. Administrator ma wszelkie prawa administracyjne (w tym przyjęcia/usunięcia użytkownika w obrębie grup lub usunięcia z Forum), moderatorskie, przestrzeganiem Regulaminu oraz właściwe grupie "Poza matrixem".

6.4.2. Administrator ma obowiązek czuwania nad poprawnością funkcjonowania forum i prawo do jego wyłączenia w celu dokonania niezbędnych zmian.

6.4.3. Decyzje Administratora są ostateczne.


Style wypowiedzi, ogłoszenia o charakterze komercyjnym.

7. Na Forum obowiązuje swoboda stylu wypowiedzi, niemniej brak poszanowania zasad netykiety w wypowiedziach w nieuzasadnionych przypadkach, może być postrzegany na niekorzyść wizerunku użytkownika i jako brak szacunku do pozostałych użytkowników Forum.

8. W dziale "Wirtualny satsang" szanowana jest zasada KISS - „Keep It Simple, Stupid".
Wypowiedzi zwięzłe w swej treści, trafiające w sedno problemu, szanują czas innych użytkowników forum bardziej niż kwiecisty styl i rozbudowane teksty; łatwiej jest uzyskać odpowiedź i rozpoznać iluzje, doświadczyć przebudzenia.

9. W dziale "Wirtualny satsang" uprasza się o nie wklejanie obcych cytatów, obrazów i materiałów multimedialnych - dział ten nie służy jako pole do polemiki z autorami takich materiałów, a rozmowie z użytkownikiem, rozpoznaniu jego uwarunkowań i pomocy w uwolnieniu się od nich. Do zamieszczania takich materiałów i dyskusji na ich temat naturalnym miejscem są działy "Biblioteka Oświecenia" oraz "Hyde Park Cafe".

10. Użytkowników z grupy "W matrixie" obowiązuje całkowity zakaz zamieszczania ogłoszeń (zarówno na forum jak też poprzez PW) o charakterze komercyjnym, takim jak: płatny udział w szkoleniach, kursach, zebraniach, sesjach, spotkaniach, sprzedaży książek, akcesoriów, reklamy stron komercyjnych i sklepów, towarów, usług,itp. lub innego spamu pod rygorem trwałego usunięcie konta użytkownika z banowaniem IP włącznie. W uzasadnionych przypadkach Administrator może udzielić takiej zgody.


Nazwy użytkowników, podwójne konta

11. Użytkownik ma prawo przyjąć dowolną nazwę konta (nick) nie naruszającą zasad netykiety, oraz zwrócić się do Administratora z prośbą o jego zmianę (maksymalnie raz na pół roku).

11.1. Zabronione są też nazwy odnoszące się do reklamy stron internetowych, sklepów, organizacji i partii, kościołów i związków wyznaniowych, towarów i usług oraz ofert, pod rygorem usunięcia użytkownika z banowaniem IP włącznie.


Ostrzeżenia

13. Na forum funkcjonuje system ostrzeżeń za łamanie Regulaminu Forum.

13.1. Ostrzeżenia liczone są niezależnie i każde z nich wygasa po 30 dniach od przyznania.

13.2. Administrator/moderator ma prawo przyznać więcej niż jedno ostrzeżenie za jedno wykroczenie w zależności od indywidualnej oceny wagi wykroczenia.

13.3 Zebranie 3 ostrzeżeń na przestrzeni miesiąca powoduje zablokowanie możliwości wypowiedzi na forum do czasu wygaśnięcia pierwszego ostrzeżenia.


Skasowanie konta użytkownika

14. Każdy użytkownik ma prawo wystąpić z wnioskiem o skasowanie jego konta. Można to uczynić poprzez PW do Administratora lub w odpowiednim wątku w dziale "Sprawy administracyjne".

16.1. Decyzja o pozostawieniu lub usunięciu postów użytkownika wnioskującego o skasowanie konta zgodnie z pkt.5. Regulaminu należy do Administratora.

17. Konto użytkownika łamiącego Regulamin Forum w rażący sposób, może zostać skasowane włącznie z banem na IP przez Administratora bez podania przyczyny.

18. Konta nieaktywne lub martwe (0 postów), są usuwane.

Wróć do „Regulamin Forum”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość